multifunkční interiérový fóliový systém

  • "fóliové rolety MULTIFILM"
  • "fóliové žaluzie MULTIFILM"
  • MULTIDECOR SCREEN+
  • "fóliové rolety MULTIFILM pro fasádní okna"
  • "fóliové fasádní systémy MULTIFILM"
  • MULTIDECOR SCREEN+

Vítejte na stránkách MULTIFILM.CZ

NEPUSTÍ TEPLO V LÉTĚ DO MÍSTNOSTI - až 88 %!

ušetří až 30% nákladů na klimatizaci

NEPUSTÍ TEPLO V ZIMĚ Z MÍSTNOSTI - až 25 %!

ušetří až 25% nákladů na topení

ZTLUMÍ OSTRÉ SLUNEČNÍ PAPRSKY!

televize ani obrazovka monitoru se nebudou lesknout

NEZNIČÍ JE VÍTR ANI JINÁ NEPŘÍZEŇ POČASÍ!

jsou s Vámi uvnitř v místnosti

Stínicí technika je obecně nositelkou moderních technologií do stavebnictví. Je to dáno tím, že pracuje se zářením – světelným i tepelným, což jsou dva projevy stejné fyzikální entity, elektromagnetického záření. MULTIFILM® je však výjimečný. Je navržen nejen proto, aby stínil světlo, ale také aby usměrňoval sálavé toky tepla. Aby řídil tepelné nejen zisky a ztráty vyvolané slunečním zářením, ale také sáláním pozemských předmětů, jako jsou budovy, stěny budov, nábytek atp. To je fyzikální úloha, kterou české i evropské stavebnictví zatím plně nepochopilo a nedocenilo.

Vnitřní stínění bylo do nedávné doby a vlastně stále ještě je považováno za neplnohodnotný stínicí prvek. Má se za to, že funkčně slouží jen k tomu, aby jím nebylo vidět dovnitř, ani ven, a aby do místnosti nesvítilo ostré slunce. Samozřejmě že plní také estetickou funkci. Běžné vnitřní stínění nás však nezbaví letního horka. Když se slunce opře do spuštěné, dejme tomu běžné vnitřní žaluzie, rozpálí ji tak, že silně ohřívá interiér. V zimě to nevadí, ale v období veder je to nevítané. Vnitřní stínění, neboli clona MULTIFILM®, přináší podstatnou přidanou hodnotu navíc:

  • V plně spuštěné poloze propouští 0,5% až 2% světla, což zajistí dobrou vnitřní osvětlenost pro většinu činností.
  • Zavřené okno s izolačním dvojsklem a MULTIFILMEM® propustí do místnosti jen 12 % až 25 % sluneční energie, tzn. tepla, které z venku dopadá na okno se slunečním zářením. Bez této clony se dostane dovnitř přes 50 % sluneční energie, což se projeví citelně na vnitřní teplotě.
  • Má nízkou emisivitu a vysokou odrazivost světelného i tepelného záření, většinu dopadajícího viditelného i neviditelného (tepelného) záření odráží. Tím se málo ohřívá. A nabyté teplo vyzařuje jen slabě. Například typ SiAt012 se světelnou i tepelnou odrazivostí 0,83 = 83 % pohltí jen 17 % dopadajícího světelného i tepelného záření a samo sálá (vyzařuje) jen 17 % tepla, které by sálalo běžné, černé těleso.

U kolébky MULTIFILMU® stál americký kosmický výzkum, který kdysi začal řešit, jak ochránit posádku přistávajících raketových modulů a raketoplánů před tisícistupňovými teplotami, které vznikají na jejich povrchu při sestupu do atmosféry. Zjistilo se, že tepelnými izolacemi nelze tohoto úkolu dosáhnout. K cíli vedlo až použití povrchových materiálů, které neabsorbovaly velmi horké tepelné záření a které zároveň toto záření nevyzařovaly (nesálaly), byť byly ohřáté na vysoké teploty. Toto řešení se nyní dostává i do běžného života. Ve stavebnictví se podílí na vytváření příjemného vnitřního pobytového prostředí, zejména v létě a v zimě. MULTIFILM® je představitelem této technologie. Je vyráběn v Německu podle amerického receptu a prostřednictvím společnosti FENESTRA střešní okna, s.r.o. je nyní dostupný i v České republice.